Omaisten muistio

Puh. 08-3113 354

(Päivystys 24 h)

Tiivistelmä muistettavista asioista hautauksen järjestelyissä ja sen jälkeen.

Hautauslupa, kuolintodistus ja tieto kuolemasta

Hoitava tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa vainajalle hautausluvan. Hautauslupa tulee toimittaa krematorioon tuhkausta varten ja siihen seurakuntaan tai muulle taholle, jonka omistamaan hautausmaahan vainaja haudataan. Siunausaika- ja hautapaikkavarauksia ym. hautausjärjestelyjä voi sopia jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten valmistuttua. Tähän saattaa toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.

Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse Digi- ja väestötietovirastoon kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin.

Virasto- ja pankkiasioita voi hoitaa rekisteriviranomaiselta (Digi- ja väestötietovirasto, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei tarvita. Virkatodistuksen toimitusaika saattaa joissakin tapauksissa olla useita viikkoja, joten tilaus kannattaa jättää hyvissä ajoin.

Omaisten oikeus huolehtia hautausjärjestelyistä

Hautaustoimilaissa säädetään oikeudesta huolehtia hautausjärjestelyistä. Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset, esimerkiksi lapset tai sisarukset. Hautaustoimilaissa määrätään myös, että vainajan ruumis on viivytyksettä haudattava tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai tuhkattava krematoriossa.

Siunaustilaisuus

 • Siunaustilaisuuden ajankohdan ja -paikan varaaminen vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai siitä seurakunnasta, jossa hautaus järjestetään. Siunaustilaisuus voidaan järjestää myös haudalla.
 • Siunaamaan tulevat pappi ja kanttori
 • Siunaava pappi ottaa yleensä yhteyttä omaisiin ennen siunaustilaisuutta.
 • Siunaustilaisuuden virsistä ja mahdollisista musiikkiesityksistä sopiminen joko papin, kanttorin tai mahdollisesti muun esiintyjän kanssa
 • Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä siunaavaan pappiin ennen siunaustilaisuutta
 • Siunaustilaisuuden virsistä ja mahdollisista musiikkiesityksistä sopiminen joko papin tai kanttorin kanssa.
 • Siunaustilaisuuden käsiohjelman painatus haluttaessa.
 • Tilaisuuden valokuvauksesta sopiminen.
 • Kantajien sopiminen: kantajia tarvitaan jos arkku saatetaan siunaustilaisuuden jälkeen kirkosta/kappelista ja lasketaan hautaan tai kannetaan hautausautoon kuljetettavaksi tuhkaukseen. Yleensä kantajia on kuusi henkilöä, vähintään neljä. Kantajat voi olla sekä naisia että miehiä. Kantajia järjestyy tarvittaessa hautaustoimiston tai seurakunnan kautta.
 • Siunaustilaisuus on lähes samanlainen sekä arkku- että tuhkahautauksessa.
 • Suruliputus siunauspäivänä.

 

Hautapaikka, arkkuhautaus tai tuhkaus

 • Hautapaikkaa koskevissa asioissa voidaan kääntyä joko hautauspaikkakunnan seurakunnan tai hautaustoimiston puoleen
 • Arkku- tai tuhkahautaus uuteen hautapaikkaan tai vanhaan sukuhautaan.
 • Vanhan hautapaikan muistomerkin poissiirrosta, asennuksesta ja kaiverruksesta voidaan sopia hautaustoimiston kanssa
 • Uudelle hautapaikalle väliaikainen puuristi tai suoraan uusi hautakivi
 • Haudan havukoristelu (lähinnä arkkuhautauksessa).
 • Haudan kukkahoitosopimus seurakunnan kanssa
 • Tuhkausajan sopiminen krematoriota ylläpitävän seurakunnan tai hautaustoimiston kanssa
 • Tuhkan hautaus/sirottelu omalle maalle, vesistöön tai maastoon. Jälkimmäisissä vaihtoehdoissa tarvitaan maan-/vesialueen omistajan kirjallinen lupa ennen tuhkan hautausta/sirottelua.
 • Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.

Hautajaiskukat

 • Kukkakoriste arkun päälle siunaustilaisuuteen
 • Omaisten/saattoväen kukkalaitteet, seppeleet, kimput tai irtokukat.
 • Kukkatervehdysten tekstit joko korttiin tai nauhaan. Muistolauseita kukkalaitteisiin saa hautaustoimistosta.
 • Kappelin/kirkon alttarikoristelu
 • Muistotilaisuuspaikan pöytäkukat
 • Kukkakoriste uurnan päälle uurnan hautaustilaisuuteen

Muistotilaisuus

 • Yleensä hautaustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus joko seurakunnan tiloissa, kotona tai muissa juhlatiloissa.
 • Muistotilaisuuden pitopaikka järjestyy seurakunnan kirkkoherranviraston tai hautaustoimiston kautta. Hautaustoimisto voi hoitaa pitopalveluyrityksen varaamisen tilaisuuteen.
 • Muistotilaisuuden paikan ja tarjoilujen varaamisessa otettava huomioon arvioitu tilaisuuteen saapuvien henkilöiden määrä, sekä ruoka-aineallergiat
 • Tilaisuuden ohjelma, adressien lukijan sopiminen ja mahdolliset esiintyjät
 • Muistopöytään valokuva vainajasta, kuva-albumi tai -esitys esim. tietokoneelta

Hautakivi/muistomerkki

 • Hautakivi asennetaan haudalle sulan maan aikaan, ja arkkuhautauksessa silloin kun seurakunta on kunnostanut haudan.
 • Muistomerkkimääräykset seurakuntien hautausmaaohjesääntöjen mukaisesti
 • Kaiverrus / metallikirjaimet / nimilaatta olemassa olevaan hautakiveen
 • Nimilaatta uurnalehdon muuriin
 • Metalliset koristeet hautakiveen
 • Väliaikainen puuristi haudalle (osalla paikkakunnista tulee seurakunnalta)

Kuolinilmoitus

 • Kuolinilmoitus sanomalehteen, järjestyy myös hautaustoimiston kautta
 • Kuolinilmoitus lehdessä ennen siunaustilaisuutta kutsuna tilaisuuteen tai siunauksen jälkeen. Jos ilmoitus ollut ennen siunaustilaisuutta, mahdollinen kiitosilmoitus tilaisuuden jälkeen.
 • Kuolinilmoitus Muistollesi.fi -sivustolla

Huolehdittavia asioita kuolemantapauksen jälkeen

On koko joukko asioita, joista jonkun on huolehdittava kuolemantapauksen jälkeen. Esimerkiksi voi olla tarpeen pitää silmällä tyhjillään olevaa asuntoa, tyhjentää jääkaappi ja huolehtia lemmikkieläimistä. Jos vainajan omaisuutta on jäänyt sairaalaan, se on noudettava.

Mitä yksikin kuolinpesän osakas voi hoitaa

Yksikin kuolinpesän osakas voi jättää kuolinpesän tililtä vainajan laskuja maksuun, saada tilitietoja vainajan pankkitileistä, katkaista suoraveloitukset vainajan pankkitileiltä sekä tilata asiakirjoja mm. saldotodistukset perunkirjoitusta varten, luetteloittaa vainajan tallelokeron ja ryhtyä hautausjärjestelyihin.

Mihin tarvitaan virkatodistusta?

Virkatodistuksella hoidetaan käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiössä yms. Kuolintodistusta ei tarvita, ellei kyseessä ole taho joka tarvitsee tietoonsa vainajan kuolinsyyn (yleensä vakuutusyhtiö). Katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys tarvitaan perukirjan liitteeksi. Virkatodistusketju tarvitaan 15-vuotiaasta alkaen ja lapsettomalla henkilöllä myös vanhemmista ja sisaruksista. Ensisijaisesti asioita voi hoitaa virkatodistuksella, jossa näkyy henkilön kuolinpäivä sekä mahdolliset pesän osakkaat. Kätevästi tällaisen todistuksen saa Digi- ja väestotietovirastosta. Pesän osakasluettelon eli virkatodistusketjun voi halutessaan vahvistuttaa Digi- ja väestötietovirastosta, mutta tämä ei ole pakollista

Posti ja suoramarkkinointi

Suoramarkkinointiyritykset saavat tiedot kuolemantapauksista väestötietojärjestelmästä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että suoramarkkinointiosoitteistoja päivitetään harvakseltaan. Suoramarkkinointikirjeitä voi tulla vainajan nimellä vielä kuukausia kuoleman jälkeen.

Jos vainajan asunto on tyhjillään, kannattaa järjestää postin edelleenlähetys jollekin lähiomaiselle. Kirjatut lähetykset voi kuolinpesän hoitaja kuitata vainajan virkatodistuksen ja kuolinpesän osakkaiden antaman valtuutuksen nojalla.

Vakuutukset ja eläkkeet

Erilaisten henki-, omaisuus- ja säästövakuutusten lisäksi on olemassa monenlaisia erillisiä vakuutuksia irtainta omaisuutta yms. varten. Jotkut vakuutukset eivät enää ole tarpeellisia tai ajankohtaisia, toiset on ehkä syytä siirtää uuden vakuutuksenottajan nimiin.

On myös tärkeää huolehtia mahdollisten vakuutuskorvausten hakemisesta.

 • henkivakuutus
 • ryhmähenkivakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • sairauskuluvakuutus
 • eläkevakuutus
 • säästövakuutus
 • kotivakuutus
 • matkavakuutus

Tieto kuolemasta tulee väestötietojärjestelmän kautta eläkeyhtiöille ja eläkkeen maksu katkeaa tällöin automaattisesti. Tiedon päivittyminen kestää muutamia päiviä ja jos kuolinpäivä on loppukuusta, ehditään seuraavan kuukauden eläke usein maksaa ennen tiedon päivittymistä. Eläkeyhtiöt perivät yleensä liikasuoritukset automaattisesti takaisin. Poikkeuksena voi olla ulkomailta maksettavat eläkkeet, joista palautukset jää omaisten hoidettavaksi. Eläkkeet maksetaan täysimääräisinä kuolinkuukaudelta.

Tilaukset ja sopimukset

Jotta kuolinpesä ja omaiset välttyisivät tarpeettomilta maksuilta, on tärkeää irtisanoa erilaiset tilaukset ja sopimukset. Voi myös olla tarkoituksenmukaista siirtää sopimus tai tilaus jonkun omaisen nimiin.

 • asunnon vuokrasopimus
 • autotalli/autopaikka
 • vesi ja sähkö
 • puhelin- ja nettiliittymät, maksuaikasopimukset
 • maksu-TV -sopimukset
 • pankin maksupalvelu
 • sanoma- ja aikakauslehtitilaukset
 • ateriapalvelu
 • asunnon avainten palauttaminen kotihoito tms. palveluntarjoajalta

Mitä muuta olisi hyvä muistaa

Järjestöt, klubit ja yhdistykset

Jäsenyyden irtisanominen ei ole ainoa syy ottaa yhteyttä niihin järjestöihin, joiden jäsen vainaja on ollut. Yhteisö, jossa vainaja on aktiivisesti toiminut, voi olla halukas lähettämään edustajansa hautajaisiin tai toimittamaan kukkatervehdyksen tai surunvalitteluadressin omaisille. On myös mahdollista, että erilaisia jäsentalletus- tai osuusmaksuja tai vastaavia palautetaan kuolinpesälle.

Alla on esimerkkejä yleisimmistä järjestöistä:

 • ammattiyhdistys
 • harrastekerho
 • kuoro
 • soittokunta
 • seurat
 • Facebook ja verkkosivustot
 • urheiluseura, muu yhdistys
 • osuuskunta
 • puolueosasto
 • veteraanijärjestöt
 • Rotary/Lions-klubi/vapaamuurarit